Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Alchemia taoistyczna w Qigongu Jadeitowej Księżniczki » Przemiana siedmiu emocji oraz ich negatywnych skutków w ciele i w duchu w spokój i w Cichą Radość z Istnienia 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Przemiana siedmiu emocji oraz ich negatywnych skutków w  ciele oraz w  duchu w  spokój i  w Cichą Radość z  Istnienia

Alchemia zewnętrzna to przetwarzanie pewnych substancji fizycznych w  inne, zaś alchemia wewnętrzna, to przetwarzanie pewnych własności psychicznych i  duchowych w  inne. W  przypadki Qigongu Jadeitowej Księżniczki będziemy mówili głównie o  przetwarzaniu właśnosci psychiczno-duchowych, ale nie obędzie się też bez niezwykle istotnych dla zdrowia przemian fizycznych.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Przemiana siedmiu emocji oraz ich negatywnych skutków w ciele i w duchu w spokój i w Cichą Radość z Istnienia MEM.jpg

Emocje w  kulturze i  medycynie chińskiej są uważane za jeden z  podstawowych czynników patologicznych. Są również używane do stawiania diagnozy. Służą też jako środek terapeutyczny. W  mistrzowskim wykonaniu pełne poznanie stanu emocjonalnego pacjenta daje dokładny obraz jego stanu zdrowia, również na poziomie ciała i  Qi. W  tradycyjnej medycynie chińskiej istnieje pełna odpowiedniość między stanem psychologicznym i  fizjologicznym człowieka.

Według klasycznych tekstów każdy lekarz i  terapeuta tradycyjnej chińskiej medycyny powinien pracować ze swoim stanem psychologiczno-duchowym - "porządkować swoje duchy", aby mógł pomagać pacjentom w  ich problemach. Zgodnie z  tradycją pacjenci pod kierunkiem lekarzy klasycznej medycyny chińskiej również powinni pracować ze swoimi emocjami. Bo jak inaczej mają się całkowicie wyleczyć? Leczenie tylko na poziomie ciała lub tylko na poziomie ciała i  energii Qi, to trochę za mało. Człowiek, to jednak coś więcej…

Najwybitniejsi lekarze medycyny chińskiej słynęli z  tego, że przy pomocy wywoływania odpowiednich emocji potrafili doprowadzić do wyzdrowienia pacjentów, którzy nie kwalifikowali się już do leczenia innymi metodami. Na przykład wywoływano emocje, które równoważyły negatywne skutki patologicznych emocji u  pacjenta. Należy zauważyć, że emocje prowadzą do dysharmonii i  w konsekwencji do choroby tylko wtedy, gdy są nadmierne lub trwają zbyt długo.

Wystąpienie emocji w  pewnych sytuacjach życiowych jest oznaką zdrowia. Na przykład krótkotrwały strach w  sytuacji zgrożenia życia jest objawem zdrowia. Podobnie nawet intensywny, ale krótkotrwały smutek i  żal po stracie ukochanej osoby jest zjawiskiem naturalnym.

W starożytnych Chinach istniały metody, często stosowane w  formie rytuałów, które pozwalały rozproszyć szkodliwe działanie nadmiernych emocji, których w  życiu społecznym nie da się uniknąć. Warto poznać te metody, ponieważ dzisiaj, żyjąc w  naszej ogólnoświatowej cywilizacji, jesteśmy pozbawieni pomocy w  takich sytuacjach. Oznacza to, że jesteśmy pozbawieni pomocy psychologiczno-duchowej w  najbardziej istotnych chwilach naszego życia.

A te momenty najmocniejszych przeżyć, jak łatwo się domyśleć powodują istotne zmiany w  naszym stanie zdrowia i  jeżeli nie rozproszymy ich negatywnych skutków, mogą doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Zadaniem lekarza czy terapeuty i  świadomego pacjenta jest sprawdzanie, czy pojawiajace sie emocje są odpowiednie do sytuacji i  czy nie trwają zbyt długo.

Zdrowy pacjent, to taki, który nawet w  ogniu emocji potrafi znaleźć wewnętrzny spokój, w  którym zawsze istnieje miejsce na refleksję i  odreagowanie po intensywnych przeżyciach, lub jeszcze lepiej w  ich trakcie.

W tradycyjnej chińskiej medycynie w  zależności od podejścia i  używanych tekstów źródłowych wyróżnia się pięć lub siedem podstawowych emocji.

Są to:

1) NU 怒 Gniew - związany z  Przemianą Drzewa i  z obiegiem energetycznym Wątroby

2) KONG 恐 Strach - związany z  Przemianą Wody i  z obiegiem energetycznym Nerek

3) XI 喜 /  LE 樂 Niepokój (podniecenie tuż przed radością) / Radość - związana z  Przemianą Ognia i  z obiegiem energetycznym Serca

4) BEI 悲 Smutek - związany z  Przemianą Metalu i  z obiegiem energetycznym Płuc

5) YOU 憂 Przygnębienie / Żal / Zablokowanie - poza systemem Pięciu Przemian, związane z  wieloma narządami wewnętrznymi

6) SI 思 Nadmierne Myślenie  /  Myślenie Obsesyjne - związane z  Przemianą Ziemi z obiegiem energetycznym Śledziony

7) JING 驚 Przerażenie / Wstrząs / Zaskoczenie i  strach - poza systemem Pięciu Przemian, związane z  wieloma narządami wewnętrznymi

Jak widać w  tradycyjnej chińskiej medycynie emocje:

1) mogą być czynnikiem powodujacym dysharmonie i  w konsekwencji choroby

2) ich poznanie pozwala diagnozować stan zdrowia pacjenta

3) są środkiem terapeutycznym

4) obowiązkiem każdego lekarza i  pacjenta medycyny chińskiej jest dbanie o  swoje emocje i  "porządkowanie swoich duchów" czyli higiena psychiczna

Qigong Jadeitowej Ksieżniczki jest ćwiczeniem fizycznym, psychicznym, energetycznym i  duchowym, które harmonizuje nasz organizm i  psychikę. Jego systematyczna praktyka powoduje stopniowe wyciszanie i  harmonizowanie Siedmiu Emocji. Dzieje się tak, ponieważ w  Qigongu Jadeitowej Ksieżniczki pracujemy ze wszystkimi meridianami i  z całymi obiegami energetycznymi wszystkich narządów wewnętrznych. A  każda z  emocji "zamieszkuje" i  jest związana z  innym organem wewnętrznym Zang. Więc ich oczyszczenie i  zharmonizowanie powoduje również wyciszenie emocji. Na miejscu Siedmiu Emocji mieszkający w  naszym Sercu duch Shen osiąga doskonały stan nazywany Cichą Radością z  Instnienia. Stan ten oznacza nie tylko wielką i  subtelną radość, ale też doskonałe zdrowie fizyczne.

W Qigongu Jadeitowej Księżniczki jest też metoda bezpośrednio wprowadzająca nas w  stan największego możliwego dla nas szczęścia. A  taki stan automatycznie oznacza zharmonizowanie i  wyciszenie emocji oraz alchemiczną ich przemianę w  tytułową Cichą Radość z  Istnienia. Ćwiczenie to wykonujemy jeszcze przed rozpoczęciem ruchu, więc już rozpoczynając ruch fizyczny jesteśmy w  stanie radości. Potem w  miarę wykonywania kolejnych ruchów Qigongu Jadeitowej Księżniczki stan ten powinien się wzmagać. Nazywamy to alchemią wewnetrzną.

Marian Nosal
Warszawa 26 VIII 2023

taichikung.pl/…

zobacz:


Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Przemiana siedmiu emocji oraz ich negatywnych skutków w ciele i w duchu w spokój i w Cichą Radość z Istnienia dot.gif