Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Alchemia taoistyczna w Qigongu Jadeitowej Księżniczki » Przemiana codziennego stanu umysłu w błogostan 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Przemiana powszedniego stanu umysłu w  stan błogości

Alchemia zewnętrzna obejmuje przekształcanie substancji w  inne substancje, podczas gdy alchemia wewnętrzna dotyczy transformacji właściwości psychicznych i  duchowych w  inne właściwości psychiczne i  duchowe. Pierwszą praktyką alchemiczną, od której rozpoczyna się praktyka Qigongu Jadeitowej Księżniczki, jest powrót do najprzyjemniejszego przeżycia w  naszym życiu. Może to być wspomnienie pierwszej randki z  ukochaną osobą lub inne wspaniałe doznania związane z  naturą. Chwile, które pozostawiły trwały ślad w  naszym wnętrzu, wzbudzając w  nas uczucie szczęścia i  błogości. Ci, którzy osiągnęli większe doświadczenie w  praktyce Qigongu Jadeitowej Księżniczki, mogą wrócić do stanów głębokiego zadowolenia, które osiągnęli już podczas wcześniejszych sesji. Forma Jadeitowej Księżniczki wyłoniła się z  miłości i  silnego pragnienia niesienia pomocy innym, dlatego też otwartość i  błogość serca stanowią nierozerwalny element jej istoty, przekazu i  nauki.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Przemiana codziennego stanu umysłu w błogostan MEM.jpg

Na początku ćwiczenia Jadeitowej Księżniczki stajemy w  spokoju, oddychając równomiernie, najlepiej w  zgodzie z  cyklem Orbity Mikrokosmicznej, a  następnie wkraczamy w  stan najwyższego zadowolenia. Dopiero wtedy rozpoczynamy powolny ruch prawej ręki, symbolizujący połączenie nas z  Energiami Nieba. Cała sekwencja Jadeitowej Księżniczki również kończy się podobnym gestem, nazywanym "Powrotem do Sfer Niebiańskich". Przez całą praktykę staramy się zachować stan maksymalnego zadowolenia i  szczęścia.

To w  tym momencie pojawiają się pewne pytania, z  których jedno brzmi: "Czy oddanie się szczęściu nie utrudnia praktyki Qigongu?".

Warto zauważyć, że nie chodzi tutaj o  ucieczkę w  iluzoryczne szczęście czy o  narzucanie sobie fałszywych przekonań. Stan pełnego szczęścia stanowi rzeczywisty pierwotny stan człowieka, a  praca nad jego osiągnięciem to powrót do naszego pierwotnego stanu, powrót do naszej natury. Byli tego świadomi medytujący i  mędrcy duchowi wszystkich epok, ale ta wiedza zaginęła w  pośpiechu współczesnego życia.

W praktyce Qigongu chodzi przecież o  otwarcie i  harmonizację przepływów Energii Qi. Prawidłowy przepływ Qi jest możliwy tylko wtedy, gdy ciało jest rozluźnione. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego stanu jest zrównoważenie i  uspokojenie naszej psychiki, naszego Ducha Shen. Stany błogości i  rozluźnienia ciała pojawiają się naturalnie, kiedy nasz Duch jest napełniony szczęściem.

Innymi słowy, wszystkie składniki, nad którymi pracujemy w  Qigongu:

sfera fizyczna
sfera techniczna
sfera Energii
sfera Ducha
powinny pozostawać w  harmonii, w  stanie odprężenia i  radości. Takie powinny być nasze doznania, i  do tego dążymy w  naszej praktyce.

Nasze zdrowie i  długość życia są również uzależnione od stanu naszego umysłu, od tego, czy czujemy się wolni i  szczęśliwi, czy też przygnębieni i  ograniczeni. "Efektem ubocznym" ćwiczeń mentalnych wykonywanych podczas Qigongu Jadeitowej Księżniczki jest utrzymanie stanu szczęścia po zakończeniu praktyki, czyli przez całe życie, ponieważ dbałość o  zdrowie powinna być nieustannym wysiłkiem, trwającym przez całą dobę i  całe życie.

Z perspektywy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej pozytywne stany umysłu przynoszą wiele korzyści, ponieważ osoba zadowolona jest fizycznie zrelaksowana i  posiada otwarte kanały energetyczne dla przepływu Qi. Przepływ Qi stanowi źródło życia, jest ruchem, który nas stworzył, podtrzymuje nas i  gaśnie dopiero w  momencie zakończenia naszego istnienia. Według starożytnych chińskich mędrców, pielęgnowanie jakości przepływów Qi, w  tym tych psychicznych i  duchowych, aż do późnej starości stanowi główne zadanie i  cel naszego życia.

Marian Nosal +
Warszawa, 1 IX 2023

taichikung.pl/…