Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Czy mężczyźni mogą ćwiczyć Qigong Jadeitowej Księżniczki? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Czy prawdziwi mężczyźni też mogą ćwiczyć Qigong Jadeitowej Księżniczki?

Oczywiście, że mogą, ja sam uwielbiam praktykować tę formę. Jest ona bardzo kobieca, ale współczesne chińskie ćwiczenia Qigong są w  ogóle bardzo lekkie i  subtelne, bardzo yin, czyli kobiece. Jadeitowa Księżniczka dodatkowo zawiera w  sobie wiele niuansów i  delikatności ruchu, które zazwyczaj kojarzy się z  kobiecością. Ale, równocześnie z  bardzo subtelnymi ruchami rąk i  talii, występują w  niej bardzo mocne w  swojej lekkości pozycje nóg i  stóp.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Czy mężczyźni mogą ćwiczyć Qigong Jadeitowej Księżniczki? MEM.jpg

Jak to wszystko wytłumaczyc? Otóż prawo Yin i Yang mówi, że nadmiar Ying przechodzi w  Yang odwrotnie. Doskonały przykład zastosowania tego prawa mamy właśnie w  Qigongu Jadeitowej Księżniczki. Jest to siła pochodząca z  lekkości. Tę lekkość można nazwać kobiecą, a  siłę męską, ale to są tylko etykiety. Prawdziwa kobieta ma przecież w  sobie moc, a  prawdziwy mężczyzna wewnętrzną delikatność.

Doskonałość tej formy polega na właściwym, zgodnym z  prawami natury, połączeniu Yin i  Yang. Przecież wszystko pochodzi od Yin/Wody, a  płeć męska wykształca się (podobno) ze swojej żeńskiej podstawy dopiero w  procesie rozwoju płodowego jednostki. Dlatego coś, co wyglada jako kwintesensja lekkosci może też być podstawą dla wielkiej siły.

Prawdziwy Człowiek, niezależnie od płci powinien pielęgnować w  sobie obydwa strumienie: Yin i  Yang. Powinien być ich syntezą i  harmonią z  akcentami zależnymi od płci i  temperamentu.

"… Tytułowe pytanie jest trochę prowokacyjne, ale do jego postawienia skłoniły mnie pytania, a  nawet twierdzenia zainteresowanych Pań, które przekonane były, że Qigong JK jest ćwiczeniem specjalizowanym dla kobiet. Otóż nie jest to zupełnie tak. Qigong Jadeitowej Księżniczki może ćwiczyć każda istota ludzka, kobieta, mężczyzna, a  nawet dziecko. Faktem jest jednak, że forma ta została stworzona przez mężczyzną dla ratowania życia, chorej na raka, ukochanej kobiety. Mamy tu więc wyraźną dedykację dla Pań, szczególnie tych słabych, chorych czy potrzebujących pomocy.

Jakie są konsekwencje tej dedykacji? Przede wszystkim forma jest niezwykle delikatna i  nie wymagająca wielkiej siły fizycznej. Jest też ćwiczeniem zjawiskowo pięknym, o  ile oczywiście umiemy ją już wykonywać.

Ale oprócz kobiecego pierwiastka Yin zawiera też pierwiastek Yang, stempel jej twórcy, pana doktora Chen. Yang tej formy wyraża się w  wielkiej koncentracji energii Qi, co widać na przykład w  sile pozycji, widocznej zarówno na dole, jak i  na górze ciała.

Najpiękniejszą cechą Qigongu Jadeitowej Księżniczki jest jednak umiejętne połączenie elementów Yin i  Yang, żeńskich i  męskich, w  płynną całość.

Dlatego zapraszam do zajęć wszystkich chętnych. Zacznij już dziś i  zobacz sam/sama/samo :-)

Przyznaję też, że piękny chiński rysunek Jadeitowej Księżniczki, który wybrałem do graficznego propagowania tej formy jest być może na początku tylko podświadomą, ale jasną deklaracją: "popatrzcie, tak delikatnie wygląda siła kobiet". O  tym właśnie pisze wielki mistrz Laozi 老子 w  swoim epokowym dziele Daodejing 道德經 / 道德经. Podkreśla on wyższość wody, jako pierwiastka kobiecego nad ogniem, jako pierwiastkiem męskim, czyli wyższość Yin nad Yang. Według mnie zajmuje on takie stanowisko nie dlatego, żeby Yin było ważniejsze od Yang, tylko dlatego, że w  życiu społecznym kobiety były mocno niedoceniane. Tak więc wszyscy, niezależnie od płci i  wieku, aby stać się Prawdziwym Człowiekiem obydwa te pierwiastki powinniśmy w  sobie odnaleźć i  zharmonizować. …"

Cały ten tekst znajdziesz pod linkiem:
taichikung.pl/…

Marian WIlk-Nosal
Warszawa, 16 XII 2022 - 17 V 2023