Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Oczyszczanie umysłu, aury i ciała z nadmiernych emocji i ich skutków, część 1 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Oczyszczanie umysłu, aury i  ciała z  nadmiernych emocji i  ich skutków, część 1

Qigong Jadeitowej Ksężniczki zawiera technikę, której pełna nazwa brzmi "Oczyszczanie umysłu i  ciała. Wyczesywanie". "Wyczesywanie" pozwala na oczyszczanie z  emocji, a  także z  ich negatywnych skutków, które po wybuchach, czy po uporczywych długotrwałych stanach emocjonalnych pozostały w  naszym organizmie.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Oczyszczanie umysłu, aury i ciała z nadmiernych emocji i ich skutków, część 1 JK.300dpi_ZH_cz-z-czar.jpg

Emocje w  kulturze i  medycynie chińskiej są uważane za jeden z  podstawowych czynników patologicznych. Są również używane do stawiania diagnozy. Służą też jako środek terapeutyczny. W  mistrzowskim wykonaniu pełne poznanie stanu emocjonalnego pacjenta daje dokładny obraz jego stanu zdrowia, również na poziomie ciała i  Qi. W  tradycyjnej medycynie chińskiej istnieje pełna odpowiedniość między stanem psychologicznym i  fizjologicznym człowieka.

Według klasycznych tekstów każdy lekarz i  terapeuta tradycyjnej chińskiej medycyny powinien pracować ze swoim stanem psychologiczno-duchowym - "porządkować swoje duchy", aby mógł pomagać pacjentom w  ich problemach. Zgodnie z  tradycją pacjenci pod kierunkiem lekarzy klasycznej medycyny chińskiej również powinni pracować ze swoimi emocjami. Bo jak inaczej mają się całkowicie wyleczyć? Leczenie tylko na poziomie ciała lub tylko na poziomie ciała i  energii Qi, to trochę za mało. Człowiek, to jednak coś więcej…

Najwybitniejsi lekarze medycyny chińskiej słynęli z  tego, że przy pomocy wywoływania odpowiednich emocji potrafili doprowadzić do wyzdrowienia pacjentów, którzy nie kwalifikowali się już do leczenia innymi metodami. Na przykład wywoływano emocje, które równoważyły negatywne skutki patologicznych emocji u  pacjenta. Należy zauważyć, że emocje prowadzą do dysharmonii i  w konsekwencji do choroby tylko wtedy, gdy są nadmierne lub trwają zbyt długo.

Wystąpienie emocji w  pewnych sytuacjach życiowych jest oznaką zdrowia. Na przykład krótkotrwały strach w  sytuacji zagrożenia życia jest objawem zdrowia. Podobnie nawet intensywny, ale krótkotrwały smutek i  żal po stracie ukochanej osoby jest zjawiskiem naturalnym.

W starożytnych Chinach istniały metody, często stosowane w  formie rytuałów, które pozwalały rozproszyć szkodliwe działanie nadmiernych emocji, których w  życiu społecznym nie da się uniknąć. Warto poznać te metody, ponieważ dzisiaj, żyjąc w  naszej ogólnoświatowej cywilizacji, jesteśmy pozbawieni pomocy w  takich sytuacjach. Oznacza to, że jesteśmy pozbawieni pomocy psychologiczno-duchowej w  najbardziej istotnych chwilach naszego życia.

A te momenty najmocniejszych przeżyć, jak łatwo się domyśleć powodują istotne zmiany w  naszym stanie zdrowia i  jeżeli nie rozproszymy ich negatywnych skutków, mogą doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Zadaniem lekarza czy terapeuty i  świadomego pacjenta jest sprawdzanie, czy pojawiajace sie emocje są odpowiednie do sytuacji i  czy nie trwają zbyt długo.

Zdrowy pacjent, to taki, który nawet w  ogniu emocji potrafi znaleźć wewnętrzny spokój, w  którym zawsze istnieje miejsce na refleksję i  odreagowanie po intensywnych przeżyciach, lub jeszcze lepiej w  ich trakcie.

Qigong Jadeitowej Księżniczki zawiera technikę, której pełna nazwa brzmi "Oczyszczanie umysłu i  ciała. Wyczesywanie". W  technice tej wyczesujemy z  ciała i  z aury różne patogeny i  szkodliwe pozostałości po stanach chorobowych. W  ćwiczeniu tym bierze udział całe ciało, ale główną rolę odgrywają dłonie ułożone na krztałt grzebieni usuwających wyżej wymienione zanieczyszczenia. Ćwiczenie to powoduje powstanie mocnego połączenia energetycznego z  Matką Ziemią odprowadzenie do niej szkodliwych dla nas elementów. Technika "Oczyszczanie umysłu i  ciała. Wyczesywanie" pozwala na oczyszczanie z  emocji, a  także z  ich negatywnych skutków, które po wybuchach, czy po uporczywym długotrwałym trwaniu emocji pozostały w  naszym organizmie.

Ten tekst znajdziesz pod linkiem:
taichikung.pl/…

Marian Nosal
Warszawa 29 stycznia 2022

zobacz:


Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Oczyszczanie umysłu, aury i ciała z nadmiernych emocji i ich skutków, część 1 dot.gif