Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

  in English  wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Zajęcia Tai Chi, ćwiczenia Tai Chi i Chi Kung » Dla kogo przeznaczony jest Tai Chi Kung? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Dla kogo przeznaczony jest Tai Chi i  Chi Kung (Taijiquan i  Qigong) ?

Jeżeli mamy problemy zdrowotne lub jesteśmy mało sprawni fizycznie, to właśnie praktyka Tai Chi Kung ma polepszyć naszą sprawność i  odzyskać zdrowie. Jeżeli zaś jesteśmy zdrowi i  wysportowani, to poprzez praktykę możemy utrzymać ten stan i  zapobiec ewentualnym chorobom.

TAI CHI KUNG nie jest trudne!
Zadzwoń na: 690253043

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Dla kogo przeznaczony jest Tai Chi Kung? P1010040_706_280.JPG
Najpierw krótka odpowiedź w  punktach.
Praktyka Tai Chi Kung jest przeznaczona przede wszystkim dla osób zainteresowanych:
- gimnastyką
- zdrowiem
- ćwiczeniami energetycznymi (Chi Kung), rozwojem energii życiowej
- medytacją
- sztuką walki, umiejętnością samoobrony
- przygotowaniem do trudnych i  wyzywających sytuacji współzawodnictwa
- sztuką, estetyką ruchu, tańcem
- filozofią
- ekologią
- pokojem na świecie i  w nas samych
- umiejętnością współpracy i  pomagania innym
- jak najszerzej rozumianymi studiami nad kulturą Chin i  związkami między tą kulturą, kulturą innych narodów i  naszym życiem, w  miejscu i  momencie, w  których właśnie jesteśmy.Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Dla kogo przeznaczony jest Tai Chi Kung? lada.gif

Na początku praktyki zazwyczaj interesuje nas tylko jedno z  wyżej wymienionych zagadnień. Na przykład uzyskanie zdrowia lub umiejętności samoobrony. Potem ćwiczenie wciąga nas, widzimy związki między różnymi dziedzinami życia, nawet tak pozornie przeciwstawnymi, jak poszukiwanie pokoju i  zdrowia, przy równoczesnym rozwijaniu umiejętności z  zakresu sztuk walki. Również połączenie gimnastyki z  filozofią i  medytacją wydaje się nielogiczne, ale tylko na początku praktyki. Potem, coraz szerzej, widzimy związki między ćwiczeniami, które wykonujemy, naszym życiem i  naszym widzeniem świata.

Do rozpoczęcia praktyki gimnastyki Tai Chi Kung nie są potrzebne żadne uzdolnienia ruchowe ani predyspozycje psychiczne. Potrzebna jest tylko chęć pracy nad sobą i  chęć pracy w  grupie pod kierownictwem nauczyciela. Osobom mającym kompleksy dotyczące niskiej sprawności fizycznej można podpowiedzieć, że na zajęcia w Warszawie zdarzało się już, że regularnie przychodziły kobiety w  ciąży (aż do 9 miesiąca, a  po urodzeniu dziecka szybko wróciły do praktyki), osoby niepełnosprawne i  po porażeniu mózgowym. Na obozie letnim był chłopiec na wózku inwalidzkim, który ćwiczył z  wielkim zapałem, siedząc.

Praktyka Forny Ojca nad jeziorem w Jabłończy 2007 rok
Praktyka Forny Ojca nad jeziorem w Jabłończy 2007 rok

Praktykują tez osoby sprawne fizycznie i  wysportowane. Praktyka pozwala im szerzej spojrzeć na własne zdrowie i  sprawność fizyczną, rozwinąć te ich aspekty, które dotychczas były zaniedbywane.
Osoby wysportowane mogą nauczyć się:
- jak używać siły i  kondycji, którą posiadają
- jak używać tylko tych grup mięśni, których praca w  danym ruchu jest konieczna
- jak prowadzić ruch, tak aby zapobiegać kontuzjom
- jak właściwe gospodarować siłami organizmu
- a  przede wszystkim jak osiągnąć spokój umysłu i  rozluźnienie ciała
Forma Nosorożca Zamieniajacego się w Ognistego Smoka. Praktyka Forny Ojca. Żegary 2008 rok
Forma Nosorożca Zamieniajacego się w Ognistego Smoka. Praktyka Forny Ojca. Żegary 2008 rok

Również wiek nie jest ograniczeniem w  praktyce. Ćwiczą zarówno ludzie młodzi, w  wieku średnim, jak i  osoby starsze.
Rozpoczęcie ćwiczeń jest szczególnie wskazane właśnie dla osób mających problemy zdrowotne, życiowe czy inne i  takich, które chcą problemów w  przyszłości uniknąć. To właśnie praktyka ma nam pomóc w  życiu: usprawnić nasze ciało, rozluźnić go i  wzmocnić oraz przygotować nas do rozwiązywania problemów. Dostrzeganie swoich ograniczeń powinno być zachętą do praktyki, a  nie powodem do zniechęcania się i  odrzucenia aktywnej pracy nad sobą.

W czasie praktyki nie ma obowiązku wykonywania wszystkich ćwiczeń. Każdy ruch wykonujemy w  taki sposób, aby ciągle być na granicy możliwości swojego ciała i  swojej psychiki. To my decydujemy o  tym, co bierzemy z  bogactwa oferowanego nam przez ćwiczenie. Nadmierna ambicja i  nadmierne przeciążanie ciała nie są wskazane. I  odwrotnie: lenistwo umysłu i  ciała oraz niepełne, niedokładne wykonywanie ruchów są co prawda możliwe, ale nie powodują pozytywnych efektów, takich jakie praktyka powinna dawać.

Reasumując: Jeżeli mamy problemy zdrowotne lub jesteśmy mało sprawni fizycznie, to właśnie praktyka Tai Chi Kung ma polepszyć naszą sprawność i  odzyskać zdrowie. Jeżeli zaś jesteśmy zdrowi i  sprawni fizycznie, to poprzez praktykę możemy utrzymać ten stan i  zapobiec ewentualnym chorobom.
Osoby mające wyższe aspiracje również mogą w  Tai Chi Kung znaleźć sposób ich realizacji. W  sferze fizycznej, ćwiczone formy można wykonywać tak, by ciało mocniej pracowało, np. poprzez przyjmowanie niższych pozycji.
To samo dotyczy aspektu medytacyjnego, filozoficznego i  energetycznego praktyki. Postępy zależą wyłącznie od nas. Nauczyciel daje sprawdzoną przez wiele pokoleń nauczycieli uczniów metodę, ale pracę każdy musi wykonać sam. Również sami, aczkolwiek korzystając z  pomocy nauczycieli i  współćwiczących, nadajemy naszej pracy kierunek i  stawiamy sobie kolejne cele.

Tai Ki Kung jest doskonałą metoda prewencji zdrowotnej i  rehabilitacji po przebytych chorobach i  urazach. Na aspekt zdrowotny praktyki w  dzisiejszych czasach jest największe zapotrzebowanie.
Formy ruchowe Tai Chi Kung są piękne. Jest to naturalne piękno ruchu, wywodzące się z  naśladowania przyrody, ruchu zwierząt, roślin, planet i  całego Wszechświata.
Naturalny ruch nie jest ani zbyt siłowy, spięty, ani zbyt rozluźniony i  leniwy. Jest w  sam raz. Jest też ciągłą zmianą, zachodzącą zgodnie z  naszymi indywidualnymi fizycznymi i  psychicznymi uwarunkowaniami, w  zgodzie z  otoczeniem, środowiskiem i  osobami z  którymi praktykujemy. Ten sposób poruszania się daje harmonię i  piękno ruchu inne niż w  sporcie, czy np. w  balecie klasycznym, gdzie kontuzje i   degeneracje narządu ruchu, wynikające z  przemęczenia stawów i  całego organizmu, są bardzo powszechnym zjawiskiem.
Naturalnie piękny, nie zawierający niepotrzebnych udziwnień ruch, buduje ciało i  umysł człowieka. Nie powoduje chaosu umysłu skutkującego nieuważnym prowadzeniem ruchu i  osłabieniem ciała. Jak widać harmonia i  naturalne piękno ruchu oraz umysłu (medytacja), ciągle się wspomagają i  wzajemnie na siebie oddziałują.
Zupełny brak kontuzji również wynika z  unikalnej dla stylu Chang San Feng harmonii siły i  rozluźnienia. Z  wynikającego z  zasady Yin-Yang, kultywowania równocześnie pracy i  wypoczynku. Z  kolei te umiejętności wynikają z  właściwego, całkowicie spokojnego i  żywego zarazem stanu umysłu, który osiągamy w  miarę ćwiczenia, naśladowania ruchu kompetentnego nauczyciela i  praktycznego zrozumienia stojącej za tym ruchem filozofii.

Osoby zainteresowane sztukami walki wiedzą zapewne, że uczniowie Chang San Fenga, jego następców i  innych nauczycieli z  góry Wu Dang, na której praktykował Mistrz Założyciel, byli uważani w  Chinach za niepokonanych ekspertów sztuk walki. Byli prekursorami i  propagatorami wszystkich wewnętrznych sztuk walki. Mieli też wielki wpływ na rozwój zewnętrznych sztuk walki.
Należy jednak podkreślić, że ćwiczenie Pierwotnego Tai Chi Kung Mistrza Chang San Fenga nie służy i  nigdy nie służyło do nauki samoobrony i  umiejętności bojowych, jako celu samego w  sobie. Tym styl Chang San Feng różni się od innych szkół sztuk walki, w  tym również od wielu popularnych szkół Tai Chi Chuan. Co prawda każdy wykonywany w  czasie praktyki ruch ma wielorakie zastosowania bojowe, ale głównym celem jest wszechstronny rozwój jednostki i  ogółu praktykujących Tai Chi Kung osób. Umiejętność samoobrony pojawia się, jako wynik wytrwałej praktyki, a  nie z  chęci bycia lepszym i  mocniejszym od innych.
Podobnie uzyskanie zdrowia, energii życiowej, rozwoju umysłu, umiejętności współżycia z  bliźnimi, pomagania innym, umiejętnści bojowych i  wyczucia estetyki, to efekty, które pojawiają się w  wyniku głębokiej i  wytrwałej pracy nad sobą.


Przedpołudniowe i popołudniowe zajęcia, ćwiczenia, treningi, praktyki Chi Kung i Tai Chi (Taijiquan i  Qigong).
Obozy, wyjazdy, seminaria, warsztaty, wczasy z Tai Chi i Chi Kung (Taijiquan i  Qigong)