Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Nazwy i style w Tai Chi » Chi Kung 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Qigong (Chi Kung)

Qigong, to wewnętrzna medytacyjna praktyka, w  czasie której najczęściej używa się powolnego, subtelnego ruchu i  pracy z  oddechem w  celu pobudzenia i  zrównoważenia przepływów energii wewnętrznej Qi. Daje on zdrowie fizyczne i  równowagę psychiczną, rozluźnia i  wzmacnia ciało oraz ducha.


W szerszym sensie Qigong, to każda forma pracy z  energią.

W tym sensie Qigong jest potrzebny nam wszystkim i  wszyscy go uprawiamy, aby żyć.

Na przykład każdy oddech jest Qigongiem.

Jednak słowo Gong/Kung oznacza pracę, która jest wykonywana metodycznie, systematycznie i  z zaangażowaniem.

Formalna, tradycyjna praktyka Qigongu potrzebna jest po to, aby praktykując w  ten sposób lepiej wykorzystać drzemiącą w  nas energię i  w ten sposób podnieść jakość naszego życia.
Według starożytnych tekstów chińskich w  Qigongu pracujemy nad pielęgnowaniem pierwiastka życia, który jest w  nas.

Praktyka Qigongu, forma Ojca. fot. M.N.
Praktyka Qigongu, forma Ojca. fot. M.N.
Historycznie rzecz biorąc ćwiczenie Tai Chi innych sztuk walki zawsze poprzedzane było długotrwałym pobudzaniem energii poprzez stanie w  pozycjach i  inne ćwiczenia Qigongu.

Praktyka Tai Chi bez ćwiczenia Qigongu jest jak budowanie domu bez fundamentów.

Taki dom może nawet ładnie wyglądać, ale będzie słaby.

W stylu San Feng pierwsza część praktyki, czyli Forma Ojca jest Qigongiem.

Jest to Qigong oparty głównie na:

medytacji medytacji w ruchu

- rozwijaniu przepływów energii Qi w  kolejnych dziewięciu grupach stawów, nazywanych "Dziewięcioma Niebiosami".

- rozwijaniu Qi poprzez stanie w  pozycjach, a  szczególnie w  Pozycji Góry

- pracy z  oddechem

- wykonywaniu ćwiczeń rozluźniających, uwalniających zablokowaną Qi

- uwalniamy zablokowaną Qi również przez liczne starożytne ćwiczenia wibrogimnastyczne, czyli polegające na wzbudzaniu wstrząsów w  ciele

Rozwijanie przepływów energii Qi w  kolejnych dziewięciu grupach stawów wykonuje się poprzez odpowiednie ćwiczenia stymulujące przepływy energii w  tych stawach.

Zaczynamy od najniższych stawów (stawy palców nóg i  kostki) poprzez kolejne grupy stawów (w tym również wszystkie stawy kręgosłupa), aż do najwyższych stawów (kręgosłup szyjny) i  uniesione nad głowę ręce.

W tym czasie energia po spiralach wznosi się do góry, pobudzając i  równoważąc przepływy energii we wszystkich meridianach

Pigułka Nieśmiertelności-Tan Pin
Pigułka Nieśmiertelności-Tan Pin

Pozycja Góry
Pozycja GóryInne najczęściej stosowane w  stylu San Feng ćwiczenia Chi Kung, to pobudzanie energii poprzez stanie w  Pozycji Góry i  w formie Tan Pin, czyli Pigułce Nieśmiertelności.

Praktyka Tai Chi Kung (Tai Ki Kung) oddziałuje na 14 południków energetycznych i  na pięć głównych narządów (serce, płuca, nerki, śledziona i  wątroba), równoważąc ich energie wewnętrzne.

Qigong w  stylu San Feng (Forma Ojca) charakteryzuje się ruchami kolistymi lub obrotowymi, które doskonale oddziałują na przeguby, rozluźniając stawy (Dziewięć Niebios) i  pobudzając cyrkulację strumienia Qi, która poprzednio zamulała (blokowała) różne bardziej i  mniej subtelne zakola ciała.
Według starożytnych Chińczyków, to co nazywali Niebem składało się z  9 "pięter" (9 faz, stadiów albo poziomów energii). Każde z  tych stadiów było powiązane z  jedną planetą systemu słonecznego. Oś dziewięciu niebios była reprezentowana przez Wielką Niedźwiedzicę.

Na poziomie mikrokosmosu dziewięć niebios jest powiązanych z  dziewięcioma grupami stawów ciała. Są to stawy: skokowy, kolanowy, biodrowy, krzyżowo-biodrowy, szyi, barków, łokci, nadgarstków i  palców u  rąk. Na każdym "piętrze" stawów, w  każdym niebie, krąży energia.
W formie Ojca wiele ruchów wykonywanych jest po kole, a  dokładniej po spirali.
Także we Wszechświecie podstawowym ruchem jest ruch kolisty, począwszy od ruchu planet Systemu Słonecznego, a  skończywszy na ruchu cząsteczek wchodzących w  skład atomu.

Marian Nosal
Warszawa, 5 V 2009 - 19 VIII 2020
taichikung.pl/…

zobacz:

Teoria i praktyka Qigongu dla początkujących