Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Co to jest Tai Chi Kung? » Medytacja 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Medytacja

Medytacja, to uważna obserwacja otaczającej nas rzeczywistości, w  tym również naszego umysłu, czyli naszych myśli, emocji i  innych składników psychiki.

Ważnym etapem w  medytacji jest dokładne dostrzeganie Tego Co Jest, ale najważniejszym jej celem jest takie użycie medytacji, aby właściwie postępować w  życiu.

Dlatego Mistrz Ming mówi: "Tai Chi Kung, to sztuka ruchu dla życia".

Spacer w przyrodzie, Żegary 2008, fot, Michał Choński
Spacer w przyrodzie, Żegary 2008, fot, Michał Choński

Istnieje wiele praktyk związanych z Tai Chi Kung.

Każda z  nich jest formą medytacji.

Mamy też klasyczną siedzącą medytację, nazywaną Medytacją Złotego Łańcucha.

Kiedy przebywamy na obozach Qigong i Tai Chi nauczycielem i  współćwiczącymi, możemy praktykować odpowiednią do sytuacji formę medytacji.

Kiedy idziemy na spacer, medytacją jest ten spacer, kiedy jemy, medytacją jest posiłek i  tak dalej.

A wszystko w  naturalny sposób, z  pewnym wysiłkiem, ale bez nadmiernego napięcia.

Grupa osób praktykujących medytację wzajemnie na siebie wpływa i  rozwija nową jakość naszego życia.

Istnieje też pojęcie medytacji w ruchu, tak jak jest ona praktykowana w  Tai Chi Kung.

Wtedy ruch jest obiektem naszego skupienia, czyli obiektem medytacji, służy on również do tego, żebyśmy na jego tle lepiej widzieli i  pozytywnie zmieniali nasze życie.

Marian Nosal
Warszawa, 10 X 2009 - 28 IV 2020

taichikung.pl/…