Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Praktyka Tai Chi Kung » Forma Matki 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Forma Matki - pierwotna forma gimnastyki Tai Chi Chuan (taijiquan)

Matkę utworzył cesarz Huang-Ti (Huángdì/黄帝), czyli Żółty Cesarz, który potem stał się nieśmiertelnym. Było to około 3000 lat przed naszą erą. Należy zauważyć, że Matka utworzona przez Żółtego Cesarza to pierwowzór ćwiczonej przez nas Formy Matki, która dalej ewoluowała i  została włączona do Tai Chi Kung stylu Chang San Feng przez Mistrza Założyciela tego stylu, czyli Chang San Fenga. Forma Matki może być użyta, jako sztuka walki, jest wiec formą Tai Chi.

fot. A.K.
fot. A.K.

Forma Matki nazywa się też "Trzynaście ruchów". Trzynaście, to osiem plus pięć: osiem jest powiązane z  rękami i  z ośmioma trygramami (Pa Kua/Bagua/八卦), pięć jest powiązane z  nogami i  pięcioma "elementami".

Jest osiem trygramów o  nazwach: Ziemia Niebo, Jezioro i  Góra, Wiatr i  Grzmot, Ogień i  Woda.

Ziemia i  Niebo oznaczają przestrzeń i  czas. Przestrzeń oznacza, że praktykujemy wysoko i  nisko (poziom głowy nie jest stały), długo i  krótko (pozycja ręki może być szersza lub węższa). Czas oznacza, że można praktykować szybciej lub wolniej i  że nie wszystkie ruchy są wykonywane z  tą samą szybkością.

fot. A.K.
fot. A.K.

Kolejność ruchów może być różna, w  zależności od przestrzeni (Ziemia) i  czasu (Niebo). Istota Tai Chi to dynamiczne oddziaływanie i  harmonia przeciwieństw. Kiedy narzuca się sposób ćwiczenia według niezmiennej reguły (na przykład stały poziom głowy, ciągłe rozluźnienie lub stałe tempo praktyki), to nie jest to zgodne z  zasadą Tai Chi, jest to coś innego. Jest to błąd często popełniany w  różnych szkołach Tai Chi Chuan. W  naszej praktyce też może się zdarzyć, bo łatwiej jest "spać", niż być przebudzonym i  aktywnym wewnętrznie.

Przyroda nie zna pojęcia stałości. Słowo "constans" występuje tylko na lekcjach fizyki (o ciągłej zmienności i  współzależności zjawisk mówi też fizyka współczesna). Również nasze życie ciągle się zmienia. Praktyka jest studiowaniem zmienności naszego życia i  jej efekty można stosować na co dzień. W  praktyce i  w życiu występuje wątek stałości, ale trzeba dobrze go rozumieć. Stosować go, ale nie być do niego przywiązanym, bo wszystko ciągle się zmienia.

fot. A.K.
fot. A.K.

Taki sztywny sposób myślenia jest niestety regułą w  życiu społeczeństw. Życie jednostek i  całego społeczeństwa jest zbyt ściśle uporządkowane i  zbyt często formułuje się ogólne, mające obowiązywać wszystkich i  w każdej sytuacji reguły. Praktyka Tai Chi Kung pozwala powrócić do pierwotnego i  naturalnego stanu, w  którym realizacja ogólnych reguł w  konkretnym przypadku, (np. w  stosunku do konkretnej osoby), zależy od istniejących w  danej chwili okoliczności zewnętrznych i  odnoszących się do tego samego momentu wewnętrznych uwarunkowań tej osoby i  innych osób z  jej otoczenia.

Góra i  Jezioro znaczą: stałość i  uległość. Góra oznacza stabilność, solidność, utrzymywanie kształtu, podczas gdy Jezioro znaczy uległość i  nieposiadanie stałej formy. Na przykład ręka wobec przeszkody może ustąpić bez oporu (Jezioro) albo przeciwstawiać się (Góra).

fot. A.K.
fot. A.K.

Wiatr i  Grzmot znaczą, że ruchy mogą być wykonywane zgodnie z  naturą wiatru, który jest niestały i  nie ma ściśle określonego kierunku, albo grzmotu, który ma dokładnie określony kierunek i  jest niszczący.

Ogień i  Woda znaczą, że ruch ciała i  kierunek ruchu energii mogą być ku górze (Ogień) albo ku dołowi (Woda).

Wszystkie osiem trygramów są więc w  związku z  ośmioma rodzajami siły.

Nogi, oczy i  twarz są związane z  pięcioma elementami (woda, drewno, ogień, ziemia, metal) i  każdy element jest w  związku z  jednym z  kierunków. Ogień również związany jest z  ruchem do przodu, Woda również związana jest z  ruchem do tyłu, Drewno i  Metal z  ruchem na boki, a  Ziemia odpowiada położeniu w  centrum.
taichikung.pl/…