Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA TAI CHI i QIGONG
LADY MALIŇÁKOVEJ

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Nazwy i style w Tai Chi » Inne Szkoly 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…

Inne szkoły

Powstanie innych szkół Tai Chi miało miejsce za sprawą Chen Wan Tinga, urodzonego w  1597 roku, we wsi Chen Jia Ko, w  prowincji Honan. Chen Wan Ting nauczył się sztuki walki zmodyfikiwawszy formę pod wpływem stylu Shaolin (świątynia Shaolin znajduje się rzeczywiście w  tej samej prowincji), zaczął przekazywać ją członkom swojej rodziny.
W 1795 Chen Ching Ping stwarzył styl Xin Chia, nazwaną nowoczesną i  składającą się z  83 form.
Chen Xiao Wong jest twórcą stylu Chen zredukowanego do 38 form rozpowszechnionego na Zachodzie.
W Pekinie Ki Kuai In opracował następną, składającą się z  34 form, syntezę stylu Chen.W 1799 Yang Lu Chan najął się, jako pracownik rolny mistrza Chen Chang Xinga. Po kryjomu zaczął podglądać ćwiczenia mistrza, jego uczniów i  uczyć się ich techniki. Pewnego razu odkryto jego praktyki, ale ponieważ był bardzo zdolny, mistrz zdecydował się przyjąć go za ucznia.
Później Książę Sok Won poprosił Yang Lu Chana, aby nauczał swojej sztuki szlachciców z  jego królestwa. Tak powstał styl Yang.
Wnuk Yang Lu Chana, Yang Cheng Fu dodał nowa formę o  88 ruchach, i  po raz pierwszy, upublicznił ją.
Styl, przekazany przez Yang Cheng Fu został nazwany Da Jia (Wielka Rama), ze względu na to, że istniały też małe formy o  24, 36 i  48 ruchach, stworzone przez artystów sztuk walki z  Pekinu i  Szanghaju.
Wu Yu Xiang, urodzony w  1812 roku w  prowincji Hebei, po odbyciu nauki u  Cheng Chin Pinga utworzył styl Wu.
Jego uczeń Li Yi Yu w  1833 stwarzył styl Li. Inny jego uczeń, Hao Wei Chen, stworzył styl Hao, a  jego uczeń Sun Lu Tang stworzył styl Sun.