Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Tai Chi Kung » Tao Tai Chi Kung » Filozofia taoistyczna 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Filozofia taoistyczna jako podstawa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i   całego myślenia ekologicznego

Filozofia taoistyczna liczy co najmniej kilka tysięcy lat. Pochodzi z  okresu, kiedy taoizm nie był jeszcze religią. Ten niereligijny nurt taoizmu jest do dzisiaj kultywowany i  reprezentowany między innymi przez Mistrza Minga.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Filozofia taoistyczna IMG_1482.JPG Taoizm starożytny był raczej odpowiedzią człowieka na wyzwania, jakich dostarczała mu otaczająca przyroda i  cały wszechświat. Filozofia taoistyczna była sztuką życia w  przyrodzie i  wśród ludzi.

O potrzebie jej poznawania niech świadczy fakt, że starożytni taoiści, kilka tysiącleci temu, głosili hasła i  bardzo konkretne postulaty ekologiczne, bardzo podobne do współczesnych.

Już wówczas twierdzili, że wycinanie drzew, zmiany w  naturalnej gospodarce wodnej i  inne ingerencje w  środowisko nie doprowadzą do niczego dobrego.

Za oficjalnego założyciela taoizmu uważa się umownie Lao Zi 老子, dosłownie „Stary Mistrz”, żyjącego współcześnie z   Konfucjuszem, to znaczy między piątym i  szóstym wiekiem naszej ery.

Za najważniejsze księgi taoizmu uważane są Daodejing 道德經 / 道德经 (Tao Te Ching, wymowa: Tao-Te-Czing), autorstwa samego Lao Zi oraz książkę innego klasyka taoizmu Zhuangzi pod tytułem Zhuangzi (莊子) lub Nan Hua Zhen Jing (南華真經), co oznacza "Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu".

Podanie mówi , że kiedy Lao Zi chciał opuścić Chiny, na przełęczy Xiangu, będącej krańcem państwa chińskiego, rozpoznał go strażnik Yin Xi, który nie chciał go przepuścić, zanim nie spisze on swej nauki, by nie uległa zagubieniu.

Wówczas Laozi, zwykle przeciwny słowu pisanemu, w  ciągu zaledwie 2 lub 3 tygodni napisał Daodejing, księgę, znaną również jako „Laozi wu-ts’ien-wen” czyli „Księgę 5 000 znaków Laozi”, bo z  tylu właśnie znaków się składa. Książka ma 81 rozdziałów, których treść jest podstawą i  pierwszym pisanym pełnym źródłem współczesnego taoizmu.

Filozofia taoizmu oparta jest na koncepcji Tao, które można przetłumaczyć, jako "droga" lub "zasada. kóra porusza wszystkie rzeczy".

Tao jest esencją wszechświata, stanowiącą podstawę wszelkich zmian. Nie może być opisane słowami (a jeżeli - jak uważał Zhuangzi - to tylko za pomocą paradoksów), ponieważ ciągle się zmienia.

Ponadto każdy opis jest jedynie przybliżeniem rzeczywistości. Można jednak poprzez rozwój wewnętrzny osiągnąć stan mędrca taoistycznego i  tym samym harmonię z  tao. Filozofia ta głosi też odpowiedniość między makrokosmosem i  mikrokosmosem. Jest zawarta i  opisana w  powszechnie znanym symbolu Yin-yang, który po chińsku nazywa się: Taijitu (Tai Chi Tu) 太极圖 / 太極图 .