Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Praktyka Tai Chi Kung » Sześć aspektów praktyki Tai Chi Kung » Charakterystyka sześciu aspektów praktyki Tai Ki Kung 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Charakterystyka sześciu aspektów praktyki Tai Chi Kung (Tai Ki Kung)

Pierwszy aspekt praktyki Tai Chi Kung nazywany jest "drogą długiego życia". Celem tej drogi jest osiągnięcie równowagi psychofizycznej skutkującej dobrym zdrowiem i  długowiecznością.
W miarę długotrwałej praktyki wzmacnia się organizm, rozwija świadomość własnego ciała, spowalniają się procesy starzenia, pojawia się możliwość panowania nad stresem i  stanami lękowymi.
Efekty te są możliwe dzięki udrożnieniu kanałów energetycznych, rozluźnieniu napięć w  stawach, ciągłej pracy nad rozluźnieniem psychofizycznym, stymulacji organów wewnętrznych, aktywizacji sił obronnych organizmu, nawilżaniu i  przebudowie wszystkich tkanek organizmu. Ważną korzyścią, płynącą z  praktyki, jest też pogoda ducha i  spokój wewnętrzny, bez których nie są możliwe trwałe i  istotne zmiany w  naszym organiźmie.
Ten aspekt praktyki zalecany jest osobom pragnącym poprawy i  utrzymania dobrego stanu zdrowia i  opóźnienia procesów starzenia się.
Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Charakterystyka sześciu aspektów praktyki Tai Ki Kung Negative3-07-7A(1)_706_340.jpg

Drugi aspekt praktyki Tai Chi Kung nazywany jest "drogą mnicha taoistyczngo". Droga ta, poprzez medytację, prowadzi do rozwoju wewnętrznego. Bazuje na rozwoju umiejętności skupienia. Jej istotą jest minimalizowanie "umysłu indywidualnego" i  rozwój "umysłu uniwersalnego". Oznacza to osiąganie pełnej harmonii z  wszechświatem. Efektami są spokój umysłu, umiejętnosć szerokiego spojrzenia i  dystans wobec problemów życiowych.
Ten aspekt praktyki zalecany jest osobom pragnącym czystości serca oraz spokoju i  pogody ducha. Zainteresowane tym aspektem będą też osoby pragnące polepszenia skupienia i  koncentracji umysłu.

Trzeci aspekt praktyki Tai Chi Kung nazywany jest "drogą tancerzy" lub "drogą sztukmistrzów". Zwiększa wrażliwość zmysłów, gietkość ciała i  harmonię ruchów.
Szczególnie polecany jest aktorom, tancerzom, artystom, osobom mającym problemy z  wyjściem na scenę i  występami przed publicznością.

Czwarty aspekt praktyki Tai Chi Kung, to "droga wojownika". Jest to droga praktykowania sztuki walki. Zwiększa się elastyczność ciała, szybkość i  precyzje ruchów a  także umiejętność zmiany szybkości i  kierunku ruchu w  zalężności od sytuacji. Polepsza się refleks. Szczególną uwagę przykłada się do rozwoju siły wewnętrznej. Rozwija się spokój umysłu, szczególnie w  sytuacjach krytycznych. Ostatecznym celem tego rodzaju praktyki jest osiągnięcie umiejętności zwyciężania bez walki.
Ten sposób ćwiczenia zalecany jest osobom ćwiczącym sporty i  sztuki walki, pragnące zwiększyć giętkość ciała, zwiększać swoje możliwości psychofizyczne. W  szczególności osiąga się umiejętnosć przygotowania się do trudnych i  wyzywających sytuacji współzawodnictwa, czy zagrożenia i  związanego z  nimi stresu.

Piąty aspekt praktyki Tai Chi Kung nazywany jest "drogą terapeuty". Jego istotą jest pomaganie bliźnim. W  miarę praktyki następują zmiany fizjologiczne, pozwalające na rozwój energii wewnętrznej. Powoduje to rozwój zdolności diagnostycznych i  skuteczności w  leczniczym stosowaniu technik energetycznych. Osoby wykonujące zabiegi lecznicze w  oparciu o  energię uzyskaną w  procesie praktyki Tai Chi Kung są w  stanie doprowadzić organizm pacjenta do stanu właściwej rownowagi energetycznej, a  tym samym doprowadzić do jego wyleczenia.
"Drogą terapeuty", podążają osoby zajmujące się tradycyjną medycyną chińską, tradycyjnym masażem chińskim (na przykład masażem stóp On Zon Su), Chi Kungiem innymi zdrowotnymi technikami energetycznymi.

Szósty aspekt praktyki Tai Chi Kung nazywany jest "drogą mędrca" (Xian 僊 / 仙). Ten aspekt praktyki prowadzi do zrozumienia wagi ekologii i  pacyfizmu. Dzieje się to poprzez stosowanie się do praw natury, harmonizowanie naszego życia z  życiem bliźnich i  wszystkich istot. Wzrasta umiejętność porozumienia i  kontaktu energetycznego z  otoczeniem.
"Droga mędrca" dotyczy szczególnie osób, które pragną rozwoju osobistego opartego na jasnym widzeniu rzeczywistości na wszystkich jej poziomach. W  chińskiej terminologii odpowiada to pełnej harmonii trzech aspektów nazywanych "Człowiek, Ziemia, Niebo".