Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

  in English  wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Mistrzowie i nauczyciele Tai Chi Kung (Tai Ki Kung) - styl Chang San Feng » mistrz Ming Wong C. Y. » Wywiad z Mistrzem Mingiem 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Wywiad

Wywiad z  Mistrzem Ming Wongiem C.Y., akupunkturzystą, mistrzem taoizmu, oraz nauczycielem Qigong, Taichi i  masażu stóp On Zon Su

(strona 3 z 3)
GR: Czym różni się taoizm od innych wielkich religii?

Ming Wong: innych wielkich religiach można powiedzieć, że są, bardziej lub mniej bezpośrednim i  udanym odbiciem nauczania jakiegoś konkretnego mistrza, jak Budda, Jezus, czy Mahomet. W  taoiźmie nie istnieje mistrz o  nazwisku Tao, ale różnorodne świadectwa pochodzące od wielu mistrzów, łączą się we wspólną i  globalną wizję życia i  istnienia. Każdy człowiek, na podstawie własnych zdolności i  zrozumienia, bierze to, co może z  tej ogólnej wizji, i  w ten sposób rozwija tysiące aspektów Tao, którego prawdziwe i  głebokie znaczenie pozostaje nadal nie do końca jasne i  trudne do uchwycenia.

GR: Dużo mówi się o  alchemii taoistycznej, ale w  rzeczywistości niewiele na ten temat wiadomo.

Ming Wong: Kiedy mówi się o  alchemii lub alchemikach, natychmiast myśli się o  Zachodzie, gdzie alchemicy starali się mniej cenne substancje przekształcić na złoto. Słowa na Zachodzie mają mniejszy zakres znaczeniowy niż w  Chinach, są bardziej precyzyjne i  bardziej ograniczają opisywaną koncepcję. Słowa chińskie mają szersze znaczenie, dlatego słowo "alchemia" w  Chinach, oprócz poszukiwań kamienia filozoficznego, co jest częścią praktyki "alchemików" taoistycznych, oznacza też pracę na procesami wewnętrznymi jednostki, w  ramach swojego ciała i  swojej Energii, energii ki Tai Ki Kung. Bardziej ogólnie, słowo alchemia oznaczało poszukiwanie wiedzy i  świadomości, które zdobywa się przede wszystkim poprzez doświadczenie i  indywidualne "doświadczenia" danej osoby.

GR: Ile razy dziennie należałoby praktykować Tai Ki Kung i  jakie godziny są najlepsze do praktyki?

Ming Wong: Najlepiej cztery razy dziennie, jak to robili mistrzowie taoiści praktykujący w  górach. My nie mamy do dyspozycji aż tyle czasu i  musimy praktykować wtedy, kiedy możemy i  tyle, ile możemy, w  zależności od okoliczności. Bardzo ważne jest, aby praktykować codziennie, co najmniej raz dziennie. Jeżeli chodzi o  pory najlepsze do praktyki, to jest ich cztery. Najważniejsze są dwie a  nich: między 11 i  13 oraz od 23 do pierwszej w  nocy, inaczej mówiąc w  południe i  o północy, kiedy następuje zamiana Yin i Yang. Pozostałe dwie ważne dla praktyki pory, to świt i  zachód słońca.

GR: Kiedy rozpoczął pan praktykować Tai Ki Kung i  kim byli pana mistrzowie?

Ming Wong: Rozpocząłem w  wieku pięciu lat, zachęcony przez mojego pradziadka, który, jak się potem dowiedziałem, był ważnym mistrzem i  praktykiem taoizmu. Zacząłem praktykę w  formie zabawy, a  potem zaczęła mnie ona pasjonować. Nie praktykowałem tylko stylu nauczanego przez mojego pradziadka. Między dwunastym i  dwudziestym drugim rokiem życia praktykowałem z  różnymi mistrzami, wszystkie style Tai Ki Kung i  związane z  nimi formy sztuk walki. Nigdy nie porzuciłem jednak stylu Chang Sam Fung, który praktykowałem samotnie, do czasu, kiedy spotkałem mojego podstawowego nauczyciela Men Tou Zi, który był uczniem mojego pradziadka i  który nauczał tego samego stylu.
Men Tou Zi miał sławę wielkiego nauczyciela, co pozwoliło mu zgromadzić wokół siebie wielu uczniów, których liczba stopniowo malała, od setek do niewielu osób, ponieważ praktyka polegała na ciągłym powtarzaniu tych samych ruchów i  w związku z  tym była mało widowiskowa.

Pozycja Góry z Formy Ojca. Seminarium Tai Chi Kung z Mistrzem Mingiem, Busana 2001 r. fot Anita Komorzycka
Pozycja Góry z Formy Ojca. Seminarium Tai Chi Kung z Mistrzem Mingiem, Busana 2001 r. fot Anita Komorzycka

Zgodnie z  tradycją, przed rozpoczęciem praktyki stylu Chang Sam Fung, przez trzy lata praktykuje się wyłącznie pozycję Góry, która wzmacnia korzenie ciała na tyle, że będziemy w  stanie utrzymać tę pozycję przez czas potrzebny na spalenie się laseczki kadzidełka. Po odbyciu tej praktyki można rozpocząć praktykę formy Ojca, a  następnie, po dziesięciu latach, rozpoczać naukę niektórych ruchów formy Matki. W  rezultacie, po upływie dalszych dziesięciu lat praktyki, można powiedzieć, że zaczęliśmy naukę. Na Zachodzie taki harmonogram praktyki jest niemożliwy, życie jest nadmiernie przyspieszone i  nikt nie miałby cierpliwości na przejście tradycyjnej drogi praktyki.

GR: Co sadzi pan o  uczniach na Zachodzie?

Ming Wong: Zazwyczaj, w  porównaniu z  uczniami ze Wschodu, mają oni wielką trudność w  zmniejszeniu przywiązania do własnego "ja". Ludzie Wschodu są bardziej miękcy, ludzie Zachodu są trochę bardziej sztywni. Poza tym ludzie Zachodu są bardziej skłonni do wzruszeń, bardziej emocjonalni, ale to może być zaletą, ponieważ praktyka staje się ich pasją i  dzięki temu mogą pokonać pojawiające się przeszkody, podczas gdy ludzie Wschodu wobec przeszkód mają postawę pasywną, są bardziej skłonni do zejścia z  drogi praktyki. Na Zachodzie często zdarza się, że uczniowie po przejściu wstępnej fazy nauczania znikają na pewien czas. Po pewnym okresie odrzucenia praktyki wracają jeszcze bardziej zmotywowani, niż poprzednio. Na Wschodzie, zazwyczaj, jeżeli uczeń opuszcza praktykę, to robi to ostatecznie, przynajmniej w  odniesieniu do konkretnego nauczyciela.

GR: Jakie są pańskie najbliższe plany?

Ming Wong: Kontynuować dotychczasową działalnosć, jako nauczyciel Tai Ki Kung i  tradycyjnej chińskiej medycyny.

Wywiad przeprowadził Gaetano Ruvolo

Cały wywiad znajdziesz na stronie www:
taichikung.pl/…

  <- poprzednia strona   (strona 3 z 3)