Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Podstawowe zasady praktyki Qigong » Otwarcie stawów poprzez ich rozluźnienie 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Podstawowe zasady praktyki Qigong i  Tai Chi, część 6. Otwarcie stawów

Otwarcie stawów, to rozluźnienie i  udrożnienie ich na przepływ Energii Qi. Ma ono również związek z  kształtem ciała, z  kształtem stawów, czyli z  tak zwanym zaokrągleniem stawów. Istnieje też ścisła zależność między ciałem i  Umysłem mówiąca "jaki Umysł, takie ciało i  odwrotnie". Oznacza to, że osoba spięta psychicznie będzie też zablokowana fizycznie oraz energetycznie. Zaś osoba wolna wewnętrznie będzie miała stawy i  całe ciało rozluźnione, a  więc otwarte na przepływy Qi życia.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Otwarcie stawów poprzez ich rozluźnienie 1-160.jpg

Rozluźnienie całego ciała, a  szczególnie otwarcie stawów na przepływy Qi, jest tak istotne, bo jest synonimem zdrowia. Wszystkie narządy i  układy anatomiczno-energetyczne człowieka działają zgodnie ze swą naturą, tylko wtedy, gdy nie ma w  nich spięć, które powodują zatory w  przepływach Qi, Xue i  innych podstawowych substancji życiowych.

Rozluźnianie stawów i  całego ciała osiągamy poprzez świadomą ich obserwację oraz uwalnianie umysłem wszelkich spięć, które się pojawią. Ciało rozluźniamy poprzez Umysł, więc metody uwalniania stawów będą się odnosiły do metod rozluźniania Umysłu w  zastosowaniu do stawów. Wsród nich można wymienić:

● taoistyczna medytacja Czystej Świadomości (nazywana też po chińsku Chan, a  po japońsku Zen) po raz pierwszy dokładnie opisana w  literaturze przez jednego z  twórców taoizmu, mistrza Zhuang Zi

● metoda Wewnętrznego Uśmiechu

● metoda przypominania sobie stanów błogości, jakich zażyliśmy w  życiu i  wracania do nich w  chwili obecnej, stosowana na przykład w  Qigongu Jadeitowej Ksieżniczki

● metoda rozluźniania mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem górnych czakramów, czyli anatomicznie rzezcz biorąc przysadki i  szyszynki, wzięta z  Jogi i  z Taoizmu

● metoda rozluźnianiu górnych czakramów, czyli anatomicznie rzecz biorąc przysadki i  szyszynki

● metoda świadomej obserwacji i  rozluźniania wszystkiego tego, co jest napięte

● taoistyczne i  medyczne metody pracy z  Siedmioma Emocjami

Wszystkie te metody otwierania Umysłu świetnie otwierają stawy, ale najlepszą i  niezastąpioną metodą jest ciągła obserwacja ciała i  Umysłu i  ciągła likwidacja napięć, które się w  nich pojawiają. Jest to praca bez końca, bo życie powoduje ciągłe powstawanie nowych napięć w  nas.

Marian Wilk-Nosal
Warszawa, 15 V 2023
Pełny tekst znajdziesz pod linkiem:
taichikung.pl/…