Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Podstawowe ćwiczenia Qigong » Połączenie Kul Energii Czakramów Podstawy i Korony 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Połączenie Kul Energii Czakramów Podstawy i  Korony

W praktyce Qigong używa się wielu systemów opisu przepływów Energii Qi w  ciele energetycznym człowieka. W  tym ćwiczeniu użyjemy standardowego systemu 7 czakramów oraz starożytnego taoistycznego systemu Niebo-Człowiek-Ziemia. Połączymy energetycznie najniższy Czakram Podstawy, nazywany czakramem pierwszym i  najwyższy Czakram Korony, nazywany czakramem siódmym. Są one też według chińskiej filozofii i  w Qigongu odpowiednikami pojęć Ziemi i  Nieba, czyli ekstremum Yin pod naszymi stopami i  maksimun Yang nad naszą głową.

Czakram pierwszy, umieszczony jest w  kroczu w  miejscu zakończenia kości ogonowej, na jej przedłużeniu, zaś czakram siódmy znajduje się na czubku głowy. Są więc odpowiednio najniższym i  najwyższym czakramem naszego "głowotułowia".

Czakry te tym różnią się od pozostałych, umieszczonych wzdłuż kręgosłupa i  głowy centrów energetycznych, że ich wyloty Qi nie są otwarte do przodu i  do tyłu, ale odpowiednio w  dół, czyli do Ziemi oraz w  górę , czyli do Nieba. Inaczej mówiąc odpowiadają one głównie za energetyczną komunikację pionową, a  mniej za poziomą. Pozostałe czakramy o  numerach 2 - 6 mają główne ujścia skierowane w  poziomych osiach przód-tył i  odpowiadają energetycznie i  psychologicznie za naszą przyszłość i  przeszłość. Opisują nasze życie i  istnienie energetycznie w  kategoriach historycznych.

Ale wrócmy do czakramów 1 i  7.

W starożytnej taoistycznej filozofii chińskiej istniała i  istnieje dziś nadal triada podstawowych pojęć: Rén 人 = Człowiek lub Ludzie, Tiān 天 = Niebo oraz Dì 地 = Ziemia. W  naszym antropologicznym sposobie widzenia człowiek jest na pierwszym miejscu, ale według starożynych mędrców kolejność przepływów Qi i  kolejność stwórcza powinna być inna.

Zazwyczaj podawana ona jest jak następuje: Tiān 天 → Dì 地 → Rén 人.

Niebo, jako przedstawiciel, symbol, a  nawet ekstremum Yang, jest siłą inicjującą, zaś Ziemia, jako symbol i  maksimum Yin zajmuje się odżywianiem, pielęgnowaniem i  ochroną bytów. Człowiek również jest ich dzieckiem. W  niektórych stylach trójcę tę nazywa się też OjciecMatkaDziecko lub Dzieci.

Rén 人, czyli Człowiek albo Ludzie jest w  stanie w  pełni się rozwinąć i  prawidłowo realizować przeznaczenie swojego życia tylko w  wypadku prawidłowej komunikacji między Niebem Tiān 天 i  ZIemią Dì 地. I  na tym właśnie polega wykonanmie naszego Qigongu Połączenia Kul Energii/Światła Czakramów Podstawy i  Korony.

Wykonanie:

Najpierw stajemy w  pozycji naturalnej i  powoli oddychając skupiamy się na Pierwszym Czakramie, starając sie poczuć w  nim obecność kuli Energii o  średnicy co najmniej piłki tenisowej.
Potem to samo staramy się poczuć w  Czakramie Korony. Następnie myślą i  czuciem powiększamy średnice Qi tych Czakramów do około 20-30 centymetrów.

Ruch fizyczny zaczynamy od bardzo delikatnego objęcia dłońmi od przodu Kuli Qi wokół Czakramu Podstawy, na wysokości dolnej części bioder, i  od podniesienia jej wraz z  wdechem na wysokość Kuli Qi Czakry Korony. Potem wraz z  wydechwm wracamy dłońmi z  powrotem na poziom czakry Podstawy.

I w  ten sposób powoli i  delikatnie przenosimy wyobrażoną w  naszym Umysle kulę Qi w  góreęi w  dół. Cały czas staramy się, żeby kula ta nie była tylko wyobrażona, ale też żebyśmy czuli jej emanacje w  naszych dłoniach i  w naszych Czakramach Pierwszym i  SIódmym.

Im mocniej czujemy pracę naszych rąk i  całego ciała w  kierunku góra-dół, tym mocniej powinniśmy podwijać biodra, lekko osiadając na ugiętych nogach. Ugięcie bioder jak zwykle staramy się osiągać przez rozluźnianie okolicy stawu krzyżowo-biodrowego.

Po pewnym czasie ćwiczenia powinniśmy też poczuć pionowy Kanał Qi łączący obydwie Kule, ale mogący też sięgać samych Nieba i  Ziemi.

Dla ułatwienia formę tę wyjaśnię w  punktach opisujących kolejne fazy ruchu:

1) stojąc w  pozycji naturalnej, lekko skuleni, z  podwiniętymi biodrami, obejmujemy dłońmi od przodu i  troche z  boków Kulę Qi przed biodrami. Kręgosłup, rece,nogi i  dłonie oraz całe ciało są zwarte, zaokraglone, ale nie zgarbione. Ten stan bardziej można nazwać delikatnym naciągnieciem ciała wzdłuż zaokrąglonej linii kręgosłupa

2) lekko ujmujemy tę Kulę w  dłonie i  niezwykle delikatnie, jak subtelny, eteryczny i  lekki balonik, unosimy ją na wysokość czubka głowy - wdech

3) stoimy z  ciałem wyciągniętym do góry, ale z  biodrami i  nogami nadal lekko ugiętymi i  w uniesionych dłoniach trzymamy Kulę Qi Czakramu Korony. Inaczej mówiąc mimo wyciągnięcia ciała do Nieba, ciągle jesteśmy stabilni i  osadzeni w  Ziemi. Rece, nogi i  dłonie nadal są mocno zaokraglona, kjak w  punkcie 1)

4) dłonie z  Kulą Qi wracają w  dół, na wysokość dołu bioder - wydech. Jak w  punkcie 1) wracamy do zwartej pozycji wyjściowej. Powtarzamy ćwiczenie, jak opisałem w  punktach 1-4

5) i  najważniejsze: ruch powinien być niezwykle płynny i  delikatny jak płomień świecy

6) pozycje z  punktów 1) i  3) są bezruchem i  ruchem zarazem, są kwintesencją i  przejściem z  Yin w  Yang i  odpowiednio z  Yang w  Yin