Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Korzyści z praktyki Qigong » Moje korzyści z praktyki Qigong 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Moje korzyści z  praktyki Qigong

Jestem przypadkiem dość nietypowym, bo prawie całe moje życie związane jest z  praktyką Qigong i  z innymi wschodnimi oraz zachodnimi praktykami medytacyjnymi, zdrowotnymi i  energetycznymi. Moją żonę, Ladę Maliňákovą też poznałem na obozie Tai Chi i  Qigong. Także wielu przyjaciół i  wspaniałych ludzi poznaliśmy w  czasie takich wydarzeń. Uważam, że pod wpływem ćwiczeń z  Energią, ciałem i  Umysłem moje życie całkowicie się zmieniło. A  w zasadzie w  tym wypadku całe NASZE, moje i  mojej żony, życie całkowicie się zmieniło. Znam wiele osób z  całego świata, których życie zmieniło się na lepsze dzięki świadomej pracy z  Qi.

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Moje korzyści z praktyki Qigong 1-303-Exp.jpg

Kiedy mówię o  tych wspaniałych ludział: Mistrzach, Nauczycielach i  Przyjaciołach, których poznałem w  czasie uprawiania ćwiczeń energetycznych Qigong, a  którzy cieszą swym istnieniem moje Serce, to nie znaczy, że są to wyłacznie jakieś chodzące ideały. Nie, zazwyczaj są to ludzie z  krwi i  z kości, którzy również, jak i  my popełniają swoje błędy. Co w  takim razie jest w  nich według mnie takiego pozytywnego? Myślę, że chodzi głównie o  poszukujący umysł, o  ciągłe próbowanie w  życiu czegoś nowego i  uczenie się. Z  jednej strony prawdą jest, że praktyka Qigong wymaga cierpliwości i  stabilności, ale z  drugiej wymaga też wielkiego otwarcia na rzeczywistość i  umiejętności przystosowywania się do zmian, które nieuchronnie następują.

Takie są moje doświadczenia, dlatego w  dalszej części tego tekstu pominę na chwilę aspekty zdrowotne i  lecznicze ćwiczenia Qigong, które wydają się być dla przeciętnego adepta najważniejusze, a  zajmę się głównie tymi bardziej psychologicznymi, osobistymi i  duchowymi. Aczkolwiek trudno jest te światy zupełnie oddzielić, bo właśnie w  Qigongu są one szczególnie mocno zintegrowane.

Moim zdaniem w  zasadzie obojęnym jest, co robimy w  życiu. Ważne jest, aby nasze aktywności nas mocno wciągały, były pożyteczne i  dawały nam szczęście, a  co najmniej zadowolenie. Jeżeli jeszcze przy okazji poznajemy nowych przyjaciów, ludzi pozytywnych i  o podobnych zainteresowaniach, to jest wspaniale. Wtedy nasze życie jest pełne.

W Qigongu takie stany pełni, zadowolenia i  szczęścia szczególnie łatwo jest osiągnąć, bo łączy on w  sobie kilka unikalnych i  bardzo cennych oraz potrzebnych, czasami pozornie przeciwstawnych cech takich jak:

● praca

● rozluźnienie i  wypoczynek

● ruch fizyczny

● cisza i  medytacja

● zdrowie

● długowieczność

● zadowolenie z  życia, które nie tylko wynika z  powyższych punktów, ale też w  Qigongu pracuje się nad jego osiągnięciem w  sposób świadomy

No cóż, to co piszę brzmi trochę jak hymn pochwalny na cześć Qigongu i  chyba nim jest, tak to czuję. Ale nie chcę pisać czegoś, czego nie czuję, wolę przekazać własne doświadczenia. Dlatego teraz po prostu zapraszam na zajęcia, zapraszam do wzięcia udziału w  praktyce Qigong. Sami wtedy zobaczycie jak to działa.

Oczywiście są tu też pewne warunki. Aby osiągnąć zadowolenie z  ćwiczeń wymagana jest wytrwałość, zaangażowanie, systematyczność, a  najpierw znalezienie odpowiedniej szkoły i  nauczyciela. To są podstawy, które należy spełnić, żeby dać życiu szansę.

Co do rodzaju uprawianego systemu i  sposobu pracy, każdy musi wybrać sam.

Spróbowac i  wybrać, co komu odpowiada.

Życzę zatem powodzenia w  Waszych osobistych poszukiwaniach!

Napiszcie o  ich wyniku.

Ten tekst znajdziesz pod linkiem:
taichikung.pl/…

Marian Nosal
Warszawa, 20 marca 2022 roku