SZKOŁA QIGONG i TAI CHI


Powrót na stronę główną » Qigong. Kosmiczne wiry Energii dla zdrowia i rozwoju → nowa książka o Qigongu w redekcji » Energia Qi » Topologia Energii Qi » Energia statyczna, liniowa i wirowa w akupunkturze, w medycynie chińskiej i w ćwiczeniach Qigong
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Energia statyczna, liniowa i  wirowa w  akupunkturze, w  medycynie chińskiej oraz w  ćwiczeniach Qigong

Opisując różne topologie Energii na wstępie proponuję prosty podział na Qi statyczne, liniowe i  wirowe.

Lada Malinakova-Nosal rozkręca dłonią lewostronny wir Energii Qi w formie Jadeitowej Księżniczki Fot. Tomasz Wojewoda
Lada Malinakova-Nosal
rozkręca dłonią lewostronny wir Energii Qi
w formie Jadeitowej Księżniczki
Fot. Tomasz Wojewoda

Opis Energii statycznej jest najprostszy: czasami kiedy wchodzimy do jakiegoś Miejsca Mocy, to czujemy, a  czasami wręcz widzimy, że przestrzeń wypełniona jest czymś gęstszym od powietrza. Może to być rodzaj poświaty lub rodzaj odczuwalnej zmysłami lub umysłem delikatnej "waty", która najczęściej nas mocno wspomaga. Ten rodzaj Qi nazywamy statycznym, gdyż jest jednorodne w  czasie i  w przestrzeni. Oczywiście Qi statyczne możemy poczuć nie tylko w  Miejscach Mocy, ale też w  innych sytuacjach w  naszym ciele.

Energia liniowa zazwyczaj związana jest z  ruchem, tworzy linię lub linie, których jakość może zmieniać się wzdłuż tych linii.

Nazwę Qi Wirowego pozwolę sobie napisać z  wielkiej litery, bo swoim oddziaływaniem robi największe wrażenie, ale też dlatego, że jest podstawową siłą w  Kosmosie. I  to zarówno w  zgodzie z  naukami chińskich taoistów starożytnych, jak i  w zgodzie z  fizyką oraz kosmologią współczesną.

W ślad za energią kształty wirów przestrzennych przyjmują podstawowe twory materialne takie jak galaktyki w  makrokosmosie, czy nić naszego DNA w  mikrokosmosie. Również w  naszym świecie ziemskim wszystkie byty materialne przyjmują kształt spiral przestrzennych, czyli helis stożkowych, ale my z  nawyku upraszczamy je do kształtu linii prostych.

Jednak opisując działa sztuki, czy twory przyrody coraz częściej mówi się o  ich spiralnej estetyce i  budowie wiązanej najczęściej z  takimi pojęciami jak ciąg Fibonacciego, czy złoty podział odcinka. Pojęcia te są matematycznymi modelami naturalnej spiralnej architektury Wszechświata. Znane były zarówno starożytnym Grekom, jak i  artystom Średniowiecza oraz Renesansu.

No dobrze, ale co to ma wspólnego z  praktyką Qigong? Otóż w  medycynie chińskiej, czy ćwiczeniach Qigong ogólna wiedza teoretyczne na ten temat też się przydaje.

Osoba, która uprawia akupunkturę i  wie, że Qi w  kanałach energetycznych porusza się po przestrzennych liniach spiralnych będzie swój zawód i  powołanie wykonywać lepiej i  skuteczniej. Będzie rozumiała swoje odczucia i  odczucia pacjenta. A  pozytywny skutek zabiegów będzie szczególnie dobry, jeżeli nie będzie to tylko wiedza, ale też realne odczuwanie spiralnego ruchu Qi w  ciele i  poza ciałem człowieka. I  to zarówno w  ciele pacjenta, jak i  w swoim własnym.

Dlatego dawni lekarze Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, szczególnie ci z  linii przekazu rodzinnego i  mistrzowskiego zawsze dodatkowo uprawiali tradycyjne Ćwiczenia Qigong. Słowo "dodatkowo" jest tu o  tyle niewłaściwe, że kolejność zazwyczaj była odwrotna, to znaczy przyszły lekarz TCM, czy akupunkturzysta najpierw uczył się pracować ze swoją Energią Qi, a  dopiero potem pomagał innym.

Wiedza o  tym jest dzisiaj zatajona, ponieważ w  Chinach Ludowych ćwiczenia energetyczne przez wiele lat były zabraniane, jako "działania niematerialistyczne". Jednak najsłynniejsi współczesni lekarze Chin nadal, czasami w  tajemnicy, uprawiają Qigong, który jest podstawą dla ich działań medycznych.

Dlatego dawni lekarze Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, szczególnie ci z  linii przekazu rodzinnego i  mistrzowskiego zawsze dodatkowo uprawiali tradycyjne Ćwiczenia Qigong. Słowo "dodatkowo" jest tu o  tyle niewłaściwe, że kolejność zazwyczaj była odwrotna, to znaczy przyszły lekarz TCM, czy akupunkturzysta najpierw uczył się pracować ze swoją Energią Qi, a  dopiero potem mógł pomagał innym.

Wiedza o  tym jest dzisiaj zatajona, ponieważ w  Chinach Ludowych ćwiczenia energetyczne przez wiele lat były zabraniane, jako "działania niematerialistyczne". Jednak najsłynniejsi współczesni lekarze Chin nadal, czasami w  tajemnicy, uprawiają Qigong, który jest podstawą dla ich działań medycznych.

Co do ważności posiadania takiej wiedzy i  doświadczeń w  przypadku uprawiania Qigong nie muszę chyba nikogo przekonywać. Jest to oczywistość. Bo kiedy w  naszym ciele pobudzi się wir Energii Qi, nazywany w  Chinach Smokiem, a  w Indiach wężem Kundalini, dobrze jest już wcześniej wiedzieć jak on działa i  po czym się go poznaje. Wiedza ta jest ważna dla wydajności i  bezpieczeństwa naszych ćwiczeń.

Ten i  inne ciekawe teksty znajdziesz na stronie www:
taichikung.pl/…

Marian Nosal
Warszawa, 6 marca 2022 roku


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 46.3 ms. Ostatnia aktualizacja: 2022-09-11 19:40