Tai Ki Kung maestro Ming Wong CY

SZKOŁA QIGONG i TAI CHI

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Qigong Jadeitowej Księżniczki 玉公主氣功 » Praca z meridianami w Qigongu Jadeitowej Księżniczki » Praca z meridianami w Qigongu Jadeitowej Księżniczki - Meridian Nerek » Praca z meridianem Nerek w formie Jadeitowej Księżniczki - opis obiegu energetycznego Nerek 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach zdrowotnych, podaj swój email:

M E N U:
Gdzie można z  nami praktykować zdrowotne ćwiczenia Qigong i  Taichi. Ćwiczenia stacjonarne i  wyjazdowe, kliknij…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Praca z  meridianem Nerek w  formie Jadeitowej Księżniczki - opis obiegu energetycznego Nerek

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej Nerki, pisane w  językach zachodnich umownie z  dużej litery, to nie tylko narząd, ale też inne związane z  nimi obiekty, takie jak:

- dwa narządy nerek położone po dwu stronach kręgosłupa
- meridiany związane z  Nerkami, a  wsród nich najważniejszy tak zwany główny kanał Nerek
- kości, szpik kostny i  mózg
- uszy jako odpowiadający Nerkom narząd zmysłów
- włosy

Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Praca z meridianem Nerek w formie Jadeitowej Księżniczki - opis obiegu energetycznego Nerek JK_MEM_1.jpg

Wszystkie te elementy tworzą większą całość, nazywaną obiegiem czynnościowym lub energetycznym Nerek. Przy takim ujęciu słowo Nerki piszemy z  wielkiej litery, natomiast kiedy myślimy o  samych narządach nerek używany litery małej.

Istotne jest też powiazanie Nerek z  obiegiem energetycznym Pęcherza Moczowego w  ramach wspólnej dla obu obiegów Przemiany Wody. Według chińskiej medycyny Nerki są blisko zwiazne z   Pęcherzem Moczowym, dlatego niektóre zaburzenia przenoszą się między obiegami energetycznymi tych narządów.

Tradycyjna Medycyna Chińska wyróżnia następujące podstawowe funkcje Nerek:
• Zarządzają wodą
• Zarządzają esencją Jing
• Zarządzają rozmnażaniem i   rozwojem
• Odpowiadają za produkcję Szpiku i   Mózgu oraz za rozwój kości
• "Otwierają się" w   uszach, jako narządzie zmysłów
• Nerki manifestuja sie we włosach (na głowie)
• Zdrowe Nerki dają podstawową (również psychiczną) siłę życiową. Osłabienie Nerki powoduje osłabienie tej siły i   powoduje powstanie lęków.
• Patologiczną emocja Nerek jest Strach

Jak widać Nerki są w  naszym ciele kluczowym organem Yin, są źródłem podstawowej siły biologicznej z  której zaczyna się rozwój i  właściwa kontynuacja życia naszego organizmu. Dlatego w  każdym systemie zdrowotnym, leczniczym, związanym z  medycyną chińską pracuje się z  nimi właśnie jako z  podstawą naszego istnienia i  podstawą dla własciwego działania innych obiegów energetycznych i  narządów.

Powyższe omówienie Nerek, nawet jeżeli na użytek cwiczeń Qigong dość pobieżne, jednak pokazuje, dlaczego z  Nerkami warto pracować, pielęgnować je i  ich kluczowe dla życia funkcje.

Krótko mówiąc: chcesz być zdrowy i  długo żyć - dbaj o  Nerki.

Tekst ten znajdziesz pod adresemwww:
taichikung.pl/…

Marian Nosal
Warszawa, 1 stycznia 2022

zobacz:


Chi Kung, Tai Chi, Qigong, Warszawa - Praca z meridianem Nerek w formie Jadeitowej Księżniczki - opis obiegu energetycznego Nerek dot.gif